Този уебсайт използва "бисквитки". Като продължавате да използвате сайта, приемате нашите условия за ползване. Да, приемам.

Нямате добавени продукти в кошницата
Добре дошли! Предлагаме ви добра складова програма!

ВНИМАНИЕ!
Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.  Тези условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между ИТ 365 ЕООД от една страна, и Потребителите ползващи услугите, от друга страна. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на ИТ 365 ЕООД той има право да се въздържа от използване. Aко Потребителят продължи да използва услугите на ИТ 365 ЕООД – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

 

Права и отговорности на страните
Потребителите на този сайт не могат да използват услугите и функционалностите му с цел да нарушават законите или да помагат на трети лица за това! Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани и публично разпространявани за каквато и да била цел. Някоя от информацията, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са налични в момента. За повече информация за наличните продукти, се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица
Наличните препратките от този Сайт към други сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. ИТ 365 ЕООД не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт
Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на skladov-softuer.com. Сайт с връзка към Web сайта на skladov-softuer.com:
• Може да сочи към съдържание на skladov-softuer.com, но не и да го копира
• Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието
• Не трябва да посочва неявно, че skladov-softuer.com налага или препоръчва него или продуктите му
• Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите
• Не трябва да използва логото на skladov-softuer.com без разрешение
• Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна

Мнения за стоки
В страниците на този сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. ИТ 365 ЕООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. ИТ 365 ЕООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата.


Пояснение относно софтуера и функционалностите, предоставяни от този уеб сайт
ИТ 365 ЕООД и/или неговите доставчици не носят отговорност при загуба и използване от трети лица потребителска парола.
ИТ 365 ЕООД и/или неговите доставчици не декларират, че съдържащи се в сайта информация, функционалност и графичен материал, са подходящи за определена цел. Всички документи, функционалности и графични материали са предоставени „във вида, в който са” без никакви гаранции.
ИТ 365 ЕООД и/или неговите доставчици не носят отговорност за реални или косвени вреди или вреди, причинени в резултат на загуба на функционалност, данни или пропуснати ползи, независимо дали това се дължи на небрежност или друго, породено от или във връзка с използването или работата на софтуера.
Потребителят е отговорен за неразкриването на получените адрес, потребителско име и парола на трети лица и е изцяло отговорен за всички дейности, извършени чрез неговите: потребителско име, адрес и парола.

Потребителят се съгласява:
• Да уведоми незабавно ИТ 365 ЕООД за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността;
• Да прекратява достъпа до Услугите ("изход") в края на всяка сесия (след използването им).
В случай на загубване (забравяне) на паролата, ИТ 365 ЕООД ще възстановява същите и ще ги изпраща на регистрираната от Потребителя електронна поща през системата за регистрация. ИТ 365 ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
ИТ 365 ЕООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
ИТ 365 ЕООД си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет. В този случай за Потребителя ще важат условията, посочени в тази страница.

Информация от потребителите
ИТ 365 ЕООД и всички негови домейни и поддомейни предоставя следните свои услуги на Потребителите:
достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи.
Посредством web базираната платформа Di-Sklad потребителите получават възможност да получат информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите условия и след изричното им приемане от страна на Потребителите.
При използване на услугите, предоставяни от платформата Di-Sklad Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.
ИТ 365 ЕООД и всички негови домейни и поддомейни не желаят да получават защитена или конфиденциална информация от потребителите. Всички материали и функционалности, които са генерират и съхраняват ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.
ИТ 365 ЕООД и всички негови домейни и поддомейни не продават и/или отдават под наем качената от потребителите информация.

Разплащане
Стартитането на някои от услугите и функционалности, предоставяни от ИТ 365 ЕООД започва преди заплащане на сума. Организацията предлага на потребителите 15 дневен срок, в който трябва да решат дали да използват контретен продукт, услуга или функционалност. След изтичане на срока, служител се свърза с потребителя за уточнения относно начина на плащане:
ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ - потребителят може да извърши банков превод, като използва платежно нареждане за превод по сметка
ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА - потребителят плаща на куриерска фирма. При закупуване на стока или услуга, която изисква доставка. Клиентът се задължава да заплати и разходите по самата доставка.

Рекламация
Рекламации относно закупени от ИТ 365 ЕООД стоки и/или услуги се приемат, ако те са направени своевременно.

Прекратяване на услуги или функционалности
Потребителят може да прекрати услугата по всяка причина, като се свърже с ИТ 365 ЕООД 
ИТ 365 ЕООД спира временно услугата, ако потребителят не заплати за нейното подновяване до 10 дни след дата за подновяване. Ако не бъде получено плащане до 20 дни след датата за подновяване, то услугата се прекратява и изтрива.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИТ 365 ЕООД
ИТ 365 ЕООД запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия за ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
ИТ 365 ЕООД не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.ИТ 365 ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Потребителя информация.
ИТ 365 ЕООД не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и други.
ИТ 365 ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ИТ 365 ЕООД неговите домейни и поддомейни.
ИТ 365 ЕООД предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.
ИТ 365 ЕООД запазва правото си да изтрива автоматично профили, фирми и потребители от системата, след неизползване или неподновяване на абонамента на профила повече от 20 дни след датата за подновяване.
ИТ 365 ЕООД запазва правото си да не съхранява информация за изтритете профили и фирми.
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Потребител е всяко лице, което е заредило домейна skladov-softuer.com в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта skladov-softuer.com.
За да използва Услугите, Потребителят трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет оборудване, включително компютър или друго средство за достъп до Интернет мрежата. ИТ 365 ЕООД само предоставя Услугите и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Услугите се предоставят "във вида, в който са" и това, че ИТ 365 ЕООД не поема никаква отговорност за актуалността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на, или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Услугите.
Потребителят няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове. Потребителят носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана на сайта като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.
В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към Потребителите от страна на skladov-softuer.com, Потребителят може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си със сайта, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.
Всички услуги, предлагани от ИТ 365 ЕООД , могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
При заявление за абонамент или поръчване и/или използване на информация от сайта, skladov-softuer.com има право да изиска от Потребителя попълването на лични данни, засягащи Потребителя или лицето, натоварено да направи поръчката от името на Потребителя, в това число, но не само: име, адрес, телефонен номер и/или e-mail адрес, ЕИК, представител и др.
Всички посочени лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна или обикновена поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да се отговори и удовлетвори молбата на Потребителя.
Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на ИТ 365 ЕООД при ползване от него на Услугите, както и на поправка на тези данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Потребителят има право по всяко време до поиска прекратяване и заличаване на регистрацията, чрез молба до ИТ 365 ЕООД, включително и по електронен път. Преждевременно прекратяване на регистрацията на потребител с платен достъп по желание на Потребителя не е основание за възстановяване на заплащането (или част от него), извършено от Потребителя към skladov-softuer.com с цел предоставяне на платен достъп.
Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ИТ 365 ЕООД по електронен път. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Услугите се съхраняват, обработват и използват от ИТ 365 ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на услугите. ИТ 365 ЕООД изрично уведомява Потребителя, че няма да предоставя на трети лица лични данни на Потребителя с рекламни цели.
ИТ 365 ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на Потребителя.
ИТ 365 ЕООД събира, чрез изпращането на „Бисквитки“, статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА COOKIES/БИСКВИТКИ
За да работи този сайт правилно, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
По какъв начин използваме бисквитките?
Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:
- вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;
- когато използвате функцията за филтър на продуктите;
- за да проверяваме дали сте влезли в системата;
- за да проверяваме дали сте сложили артикул във Вашата кошница;
- информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.
Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
Бисквитки на трети страни:
Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics, GoogleAdwords, Facebook.
Как да контролирате бисквитките?
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете - за повече информация вижте:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Opera
МОЖЕТЕ ДА ИЗТРИЕТЕ ВСИЧКИ БИСКВИТКИ, КОИТО ВЕЧЕ СА ЗАПАЗЕНИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, А СЪЩО ТАКА МОЖЕТЕ ДА НАСТРОИТЕ ПОВЕЧЕТО БРАУЗЪРИ ДА ГИ БЛОКИРАТ. АКО НАПРАВИТЕ ТОВА ОБАЧЕ, МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ РЪЧНО ДА НАСТРОЙВАТЕ НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ ДАДЕН САЙТ, А ОСВЕН ТОВА Е ВЪЗМОЖНО НЯКОИ УСЛУГИ И ФУНКЦИИ ДА НЕ РАБОТЯТ.

Общи бележки

ИТ 365 ЕООД управлява този сайт от град Пловдив, България. ИТ 365 ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България. ИТ 365 ЕООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.
През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните Условия.
Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При не постигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компетентност за решаване на всеки възникнал спор. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
ИТ 365 ЕООД си запазва правото да изпраща на своите Потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в Условията и начините за използване на сегашните услуги.
ИТ 365 ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване на Потребителите.
Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.
ИТ 365 ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия.
За актуални се приемат Условията, публикувани на следния адрес: http://skladov-softuer.com/условия

Последна актуализация: понеделник, 21.10.2019година

 

Back to Top