Този уебсайт използва "бисквитки". Като продължавате да използвате сайта, приемате нашите условия за ползване. Да, приемам.

Нямате добавени продукти в кошницата
Добре дошли! Предлагаме ви добра складова програма!

Софтуер за работа с Дирекция социално подпомагане

Според изискванията на Дирекциите за социално подпомагане, за да се генерират нужните документи в супто софтуера Ди-Склад версия 5 са създадени следните функционалности:
Възможност за въвеждане на данни за дирекцията, данни за правоимащо и упълномощено лице (Три имена, адерси, телефон, ЕНГ и други.)

Дирекция социално подпомагане клиент

С менюто за продажби, когато се добави продукт се изобрява следната информация за точка и заповед №

Дирекция социално подпомагане - продукти

Дирекция социално подпомагане - стокова разписка

с 1 клик от мишката информацията от стоковата разписка се трансформира във фактура, предавателно-приемателен протокол, декларация и други 

Дирекция софиално подпомагане - фактура

На нова страница се отваря и предавателно - приемателният протокол по приложение № 3 към чл.70, ал 4 и чл. 76

протокол по приложение № 3 към чл.70, ал 4 и чл. 76

На нова страница се отваря и регистърът по Приложение №7 към чл 11

Дирекция социално подпомагане - регистър

При релани данни всички бели и непопълнени полета в документите се запълват автоматично от супто софтуера за продажби Di-Sklad v5

Back to Top