Този уебсайт използва "бисквитки". Като продължавате да използвате сайта, приемате нашите условия за ползване. Да, приемам.

Нямате добавени продукти в кошницата
Добре дошли! Предлагаме ви добра складова програма!

СЕРВИЗЕН МОДУЛ - СКЛАДОВ СОФТУЕР DI-SKLAD v5 СУПТО

Софтуерър за управление на продажби Di-Skladv5 разполага със сервизен модул. Това позволява приемане на продукти за обслужване или ремонт. Нужните права за достъп за оператора са до модул "ПРИЕМАНЕ". 
След като менюто е отворено от горния ляв ъгъл се избира падащото меню и се маркира опцията "Сервизиране"

Сервиз

След това започваме да изписваме наименованието на продукта. Ако продукта не е въведен можем да натиснем бутон "Добави нов" и ще се отвори прозорец, в който да въведем данните за продукта. Маркирайки продуктите можем да въведем и различно описание на проблема, сериен номер и количество за всеки един от тях. За да се актуализира информацията за приемащия се продукт е нужно натискане на бутон ОК или Enter от клавиатурата.

След като сме приключили с въвеждането на продуктите трябва да маркираме и техния снабдител/клиент. Можем да започнем да въвеждаме името му или да натиснем бутон "Нов Снабдител", ако не е въведен. След като и той бъде маркиран може да се добави и коментар към текущото приемане. За приключване се натиска бутон "Довърши". Тогава ще се отвори разписка за приемане в сервиз.

Добавяне на продукти за сервизиране

Разписка за приемане в сервиз

Както се вижда на изображението в разписката освен данните за снабдителя и приетите продукти с описанието на проблема и серийните номера се показва и историята на действията по отстраняване на проблемите.
Чрез натискане на бутон "Добави история" е възможно директно започване на сервизната дейност за конкретното приемане с № 20

Сервиз-история-на-ремонта

Справка за сервизните поръчки може да се направи от СПРАВКИ->ПОДРОБНИ ДОКЛАДИ->СЕРВИЗ
От тук се предлага опция за филтър на сервизните поръчки по статус (в процес на обслужване и завършени ремонти), по име на снабдител и по период.
Чрез нарискане на бутон "Напред" се изтегля и визуализира цялата информация от зададения филтър.

СПРАВКА СЕРВИЗ

СПРАКА СЕРВИЗ

В конкретния пример имаме само едно приемане с номер 20. Натискайки върху "Приемане 20" се отваря историята на обслужването. 
Както се вижда на изображението избираме действие оглед и като коментар въвеждаме "наранена стойка на камера...." и натискаме бутон "Добави". Така информацията се натрупва и обновлява автоматично - кой опеатор, кога и какви действия е извършил.

След като сервизната поръчка бъде ремонтирана на 100% можем да извадим продуктите от склада чрез меню ПРОДАЖБИ. От горния ляв ъгъл избираме от падащо меню опция "Сервизиране". Започваме да изписваме наименованието на продуктите с техните количества. След това маркираме клиент и натискаме "НАПРЕД". Като коментар се въвежда от кое приемане е изписваната стока и се натиска бутон Довърши. Ще се покаже разписка за сервизиране в която са показани изписаните сервизирани продукти.

СЕРВИЗ ИЗПИСВАНЕ

 

Ако желате да предоставите копие от история за конкретния ремонт на клиента може да я разпечатате от СПРАВКИ->ПОДРОБНИ ДОКЛАДИ->ДОСТАВКИ. Избирате конкретния период и отваряте Приемане №20. След това я разпечатвате.

История на сервизната поръчка

  

Back to Top